X
چگونگی ثبت یک برند

برای افراد حقیقی:

یک فتوکپی از تولد و کارت ملی (ID)
مجوزهای عملیات، از قبیل کسانی که مورد لازم برای به دست آوردن از یک اتحادیه، سازمان صنایع، سازمان و استخراج (حق امتیاز)، و…
برگزاری یک کارت تجاری برای تقاضاکنندگان با استفاده از حروف انگلیسی در علامت تجاری خود و یا برای کسانی که کالاها و خدمات صادرات
اسناد ID از وکیل اگر او  است که به نمایندگی از سهامداران در فرایند
تصویر سانتی متر 6 × 6 و یا کار های گرافیکی از علامت تجاری. اگر علامت تجاری یک مدل 3D باشد، تصویر باید جسم از شش زوایای مختلف نمایان باشد.
حق تقدم: اگر تقاضا کننده می خواهد به استفاده از یک حق تقدم (تا حداکثر شش ماه) برای ثبت یک علامت تجاری هم اکنون در خارج از کشور ثبت گردیده، او / او باید در اولویت اسناد راست به / بیانیه خود او وصل نمایید و یا ارائه مدارک تا 15 روز بعد از تسلیم اظهارنامه.

برای افراد حقوقی:

آخرین آگهی های تغییرات در شرکت
یک فتوکپی از تولد صدور گواهینامه و کارت شناسایی از تمامی امضا کنندگان
مجوز عملیات، از جمله کسانی که لازم برای به دست آوردن از یک اتحادیه، سازمان صنایع، سازمان و خارج نمودن (حق امتیاز)، و …
برپایی یک کارت تجاری برای تقاضاکنندگان با استفاده از حروف انگلیسی در علامت تجاری خود را و یا برای کسانی که کالاها و خدمات صادرات
اسناد ID از وکیل اگر او / او است که به نمایندگی از کسانی که دارای سهام هستند در روند
تصویر سانتی متر 6 × 6 و یا کار های گرافیکی از علائم تجاری. اگر علامت تجاری یک مدل 3D است، تصویر باید جسم از شش زوایای مختلف نمایان کند.
حق تقدم: اگر تقاضاکننده می خواهد به استفاده از یک حق تقدم (تا حداکثر شش ماه) برای ثبت یک علامت تجاری هم اکنون در خارج از کشور ثبت گردیده، او / او باید در اولویت اسناد راست به / بیانیه خود او وصل نمایید و یا ارائه مدارک تا 15 روز بعد از تسلیم اظهارنامه.

مرحله 2: تقاضاکننده بایدهمه مدارک مورد نیاز برای آماده سازی و وب سایت از مالکیت دفتر صنعتی و علائم تجاری ثبت دفتر مراجعه وه تکمیل فرم اظهارنامه موجود در وب سایت و آغاز روند ثبت نام. متقاضی باید توجه کند در ارائه / جزئیات تماس خود، شامل شماره تلفن و آدرس ایمیل و شماره مرجع قرار داشته باشد. پس از تکمیل فرم اعلام، متقاضی باید یک فتوکپی از تمام مدارک لازم، مانند مجوز و تصاویر علامت تجاری را بارگذاری نماید.

متقاضی باید هنگام پر کردن فرم ها و بارگذاری کپی اسناد به عنوان او / او می تواند این روند پس از تسلیم معکوس بسیار توجه نماید. متقاضی همچنین می توانید مبالغ ثبت نام آنلاین پرداخت و دریافت شماره اظهارنامه مرجع خود / او.

مرحله 3: پس از متقاضی مبالغ را می پردازد و ثبت آنلاین، / لازم خود را به یک لیست انتظار ارسال به توسط کارشناسان بررسی می نماید. اگر یک سند یافته، دارای اعتبار نیست، متقاضی اطلاع می دهد. متقاضی پس از 30 روز برای رسیدگی به کمبود می باشند. در صورتی که متقاضی نتواند به دیدار با مهلت، مورد لغو قرار می گیرد.

گام 4: اگر اسناد معتبر و کامل باشند و علامت تجاری ثبت شده تا قبل از آن نیست، آگهی خواهد شد توسط دفتر صادر گردیده به توسط یک روزنامه رسمی انتشار می یابد. اگر آگهی هیچ ادعایی، آگهی علامت تجاری که متشکل از پروفیل های سهامداران و کد ثبت نام رسمی خواهد گشت در یک روزنامه منتشر شده روبه رو است.

مرحله 5: پس از AD منتشر گردیده، متقاضی یا وکیل می تواند به اداره ثبت علامت تجاری اشاره به گرفتن گواهینامه خود / او علامت تجاری ثبت نام.

طراحی سایت آدرا وب