X
خدمات مالی

خدمات مالی و مالیاتی موسسه گنجینه
انجام کلیه کارهای حسابداری شرکتهای تولیدی / پیمانکاری / بازرگانی و خدماتی
تامین و استقرار کادر متخصص حسابداری در تمامی سطوح
طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی و خزانه داری
تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده جهت ارائه به بانکها و سازمانها
مشاور در امور سرمایه گذاری و وام
تهیه و تدوین طرحهای توجیهی جهت دریافت تسهیلات
اصلاح حساب
حسابرسی داخلی
مشاور در خرید نرم افزارهای مالی / انبار / تدارکات / خزانه داری و حقوق و دستمزد
تهیه گزارشات مدیریتی

طراحی سایت آدرا وب